10 faktów o azbeście i Eternicie, które trzeba znać

Azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych związków chemicznych, jakie człowiek kiedykolwiek wytworzył. Jest to również materiał, który kiedyś był powszechnie stosowany jako materiał izolacyjny i nie stwarzający ryzyka materiał budowlany. Obie te rzeczy mogą być jednocześnie prawdziwe, ponieważ choć od wieków wiadomo, że azbest niesie ze sobą znaczne ryzyko dla zdrowia, jego stosowanie w produktach nie było poważnie ograniczane ani regulowane aż do ostatnich kilkudziesięciu lat. Niestety, azbest można jeszcze dziś znaleźć w wielu przedmiotach codziennego użytku. Dlatego tak ważne jest poznanie zagrożeń związanych z azbestem i Eternitem, aby uniknąć kontaktu z nim w domu lub w pracy. Azbest to zestaw sześciu włóknistych minerałów, które ze względu na swoje właściwości ognioodporne są powszechnie nazywane „azbestem”. Minerały te są również odporne na degradację chemiczną, co czyni je użytecznymi w wielu produktach komercyjnych (w tym w izolacjach). Istnieją różne rodzaje azbestu, zależnie od ich składu i struktury krystalicznej. Wszystkie rodzaje azbestu stanowią jednak poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli zostaną uniesione w powietrzu i będą wdychane.

Co to jest Eternit?

Eternit to nazwa handlowa płyty lub arkusza zawierającego azbest, który był produkowany w Europie od lat 30. do końca lat 80. Eternit był produkowany jako bezszwowe, niepalne i chemicznie niereaktywne płyty dachowe i ścienne. Stosowano je jako pokrycia dachowe, ściany budynków przemysłowych, okładziny elektrowni, wież ciśnień, zakładów chemicznych i gazowych, a także do ogólnych celów budowlanych. Produkt ten był stosowany w ponad 100 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że liczba budynków, w których zainstalowano Eternit, może przekraczać 1 000 000. Azbest jest włóknistym minerałem, który ze względu na swoje właściwości izolacyjne był powszechnie stosowany w materiałach budowlanych, takich jak płyty dachowe i ścienne. Płyty Eternit zostały wykonane z azbestu chryzotylowego, który występuje naturalnie jako minerał. W niektórych częściach świata płyty Eternit są nadal używane, chociaż w Europie od 2007 roku ich stosowanie jest zabronione.

Niebezpieczeństwa związane z azbestem i płytami Eternit

Zagrożenia związane z azbestem i płytami Eternit są dobrze znane, a ryzyko dla zdrowia związane z azbestem jest znane od dziesięcioleci. Mimo że jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych substancji znanych człowiekowi i w wielu krajach jej stosowanie zostało zakazane, azbest jest nadal produkowany w wielu innych częściach świata i stosowany w wielu produktach. Ryzyko związane z narażeniem na działanie azbestu jest poważne i może być śmiertelne. Zagrożenia dla zdrowia związane z azbestem powstają, gdy włókna azbestowe są wdychane. W kontakcie z płucami włókna azbestowe mogą powodować poważne choroby, takie jak międzybłoniak i rak płuc. Ryzyko zachorowania na te choroby jest znacznie wyższe, jeśli włókna azbestowe są obecne w powietrzu przez dłuższy czas. Włókna azbestowe mogą się uwalniać w przypadku uszkodzenia materiału. Zagrożenia związane z azbestem i Eternitem mogą być również przenoszone z jednej osoby na drugą poprzez kontakt skóry z włóknami azbestu.

Zagrożenia dla zdrowia związane z azbestem

Wdychanie azbestu może powodować szereg chorób, w tym złośliwe choroby płuc, takie jak międzybłoniak i rak płuc. Inne choroby to azbestoza (choroba płuc objawiająca się dusznością, kaszlem i bólami w klatce piersiowej), wysięk opłucnowy (gromadzenie się płynu w przestrzeni między płucem a ścianą klatki piersiowej), zgrubienie opłucnej (nieprawidłowe zgrubienie opłucnej) i mięsak kostny (rzadki rodzaj nowotworu rozwijający się w kościach). Śmierć z powodu tych chorób może nastąpić nawet kilkadziesiąt lat po pierwszym narażeniu na działanie azbestu. Azbest może również powodować uszkodzenia innych części ciała, w tym serca, żołądka i nerek.

Jakie są objawy narażenia na działanie azbestu?

Objawy narażenia na działanie azbestu pojawiają się dopiero po wielu latach, co oznacza, że często są ignorowane lub przypisywane innym przyczynom. Pierwszymi objawami narażenia na działanie azbestu są zwykle duszności i uczucie ucisku w klatce piersiowej, związane z narażeniem zawodowym lub środowiskowym. Objawy narażenia na działanie azbestu mogą obejmować kaszel, ból w klatce piersiowej, ból stawów i ból brzucha. Rzadko pierwszymi objawami narażenia na działanie azbestu są wysypka lub uczucie drętwienia.

Długotrwałe skutki zdrowotne narażenia na działanie azbestu

Długotrwałe skutki zdrowotne narażenia na działanie azbestu są w dużej mierze spowodowane chorobami płuc związanymi z azbestem, takimi jak rak płuc związany z azbestem lub zwłóknienie płuc (bliznowacenie tkanki płucnej). Choroby płuc związane z azbestem mogą rozwijać się przez dziesiątki lat od pierwszego narażenia na działanie azbestu. Ryzyko zachorowania na te choroby jest najwyższe u osób, które przez wiele lat pracowały z azbestem w zawodach, w których są bardzo narażone na działanie włókien azbestowych (np. pracownicy budowlani, izolatorzy, pracownicy stoczni itp.) Długotrwałe skutki zdrowotne narażenia na działanie azbestu mogą wystąpić także u osób, które były narażone na działanie azbestu w domu lub w środowisku naturalnym. Ryzyko zachorowania na te choroby jest największe u osób, które przez długi czas były narażone na działanie dużych ilości włókien azbestowych. Osoby, które były narażone na wysokie stężenie włókien azbestu, mogą być pracownikami, którzy pracowali z azbestem (np. pracownicy budowlani, izolatorzy, stoczniowcy itp.), lub osobami, które były narażone na działanie azbestu w środowisku (np. osoby mieszkające w pobliżu kopalni azbestu lub zakładów produkcji azbestu, osoby mieszkające w pobliżu miejsc, które zostały skażone azbestem, osoby, których pobliskie budynki zostały skażone azbestem itp.)

Jak można wykryć skażony obszar?

Jeżeli podejrzewasz, że masz kontakt z azbestem, powinieneś zasięgnąć porady lekarskiej. Po badaniu lekarskim należy zebrać szczegółowy wywiad i dokładnie zbadać miejsce pracy lub zamieszkania, w którym dana osoba pracuje lub mieszka. W przypadku znalezienia włókien azbestowych należy je jak najszybciej usunąć. Do usuwania włókien azbestowych stosuje się specjalny sprzęt i techniki. Jeśli w powietrzu wykryto włókna azbestowe, należy poinformować daną osobę o zagrożeniach związanych z azbestem. W celu uniknięcia wdychania włókien azbestu należy stosować środki higieniczne i ochronne. Zaleca się przeprowadzenie dokładnej oceny miejsca pracy lub środowiska domowego, aby wyeliminować wszelkie źródła włókien azbestowych.

Jak pozbyć się azbestu z domu lub biura?

Jeżeli podejrzewasz, że masz kontakt z azbestem, powinieneś zasięgnąć porady lekarza. Po badaniu lekarskim należy przeprowadzić szczegółowy wywiad i dokładnie zbadać miejsce pracy lub zamieszkania, w którym dana osoba pracuje lub mieszka. W przypadku znalezienia włókien azbestowych należy je jak najszybciej usunąć. Do usuwania włókien azbestowych stosuje się specjalny sprzęt i techniki. Jeśli w powietrzu wykryto włókna azbestowe, należy poinformować daną osobę o zagrożeniach związanych z azbestem. W celu uniknięcia wdychania włókien azbestu należy stosować środki higieniczne i ochronne. Zaleca się przeprowadzenie dokładnej oceny miejsca pracy lub środowiska domowego, aby wyeliminować wszelkie źródła włókien azbestowych.

Słowa końcowe: Chroń siebie i informuj innych

Azbest jest materiałem niebezpiecznym i w wielu krajach jego stosowanie zostało zakazane. Jednak w wielu miejscach na świecie nadal jest używany ze względu na wysokie koszty jego usuwania. Jeśli podejrzewasz, że masz kontakt z azbestem, powinieneś zasięgnąć porady lekarskiej. Po badaniu lekarskim należy zebrać szczegółowy wywiad i dokładnie zbadać miejsce pracy lub zamieszkania, w którym dana osoba pracuje lub mieszka. W przypadku znalezienia włókien azbestowych należy je jak najszybciej usunąć. Do usuwania włókien azbestowych stosuje się specjalny sprzęt i techniki. Jeśli w powietrzu wykryto włókna azbestowe, należy poinformować daną osobę o zagrożeniach związanych z azbestem. W celu uniknięcia wdychania włókien azbestu należy stosować środki higieniczne i ochronne. Zaleca się przeprowadzenie dokładnej oceny miejsca pracy lub środowiska domowego, aby wyeliminować wszelkie źródła włókien azbestowych.

1 Comment

NotAMethAddict 24 sierpnia 2022 at 11:41

Super artykuł 🙂

Leave a Comment